ÎTŞ "Informbusiness" este specializată în elaborarea, implementarea şi producerea produselor de o complexitate şi inteligenţă sporită.     
  Principalele direcţii de activitate (începînd cu anul 1990):
 • Elaborarea şi implementarea produselor program de gestionare a întreprinderilor din sfera businessului mic şi mijlociu (sistemele distribuite de evidenţă, planificare, analiză şi luare de decizii în business - ERP).
 • Proiectarea şi implementarea reţelelor locale de calculatoare pentru întreprinderi din sfera businessului mic şi mijlociu.
 • Elaborarea (WEB-design), promovarea şi suportul Web site-urilor.
 • Elaborarea şi producerea sistemelor microelectronice de comandă cu mijloacele transportului electric (troleibuze şi tramvaie), producerea utilajului electronic şi a produselor program pentru implementare în energetică, în producerea materialelor de construcţie, în domeniul gazificării şi altor ramuri ale industrii.
     Programul tehnico-ştiinţific de dezvoltare al companiei noastre este determinat de specialişti de o înaltă calificare, care posedă tehnologiile moderne de proiectare şi elaborare a produselor program, proiectare şi producere a utilajului electronic.
  La baza dezvoltării ÎTŞ "Informbusiness" stau următoarele elemente:

 • Un colectiv stabil de profesionişti – colaboratori ştiinţifici, analişti, programatori şi ingineri, care posedă tehnologiile moderne de proiectare şi lucrători antrenaţi în producere, capabili să proiecteze, să implementeze, să conducă şi să finalizeze proiecte de succes.
 • Standurile de încercare, laboratoarele şi suprafeţele de producere.
 • Mijloacele moderne de proiectare şi elaborare a softului de diverse nivele şi destinaţii.
 • Mijloacele automatizate de proiectare, aparatele moderne de măsurare, utilajul de producere de o înaltă calitate.
     Activitatea practică a ÎTŞ "Informbusiness" este confirmată de realizarea a mai multor proiecte tehnico-ştiinţifice. Colaborăm strîns cu cele mai mari şi importante întreprinderi, organizaţii, centre ştiinţifice şi universităţi tehnice din Moldova, România şi Ucraina în domeniul tehnologiilor moderne de comandă şi control. Toate elaborările firmei sunt protejate prin patente, iar drepturile de autor aparţin companiei noastre.
     Între referinţele noastre de succes se numără proiecte de diversă complexitate, avînd dimensiuni de amploare şi implicaţii a numeroase companii producătoare de materiale de construcţii, energie electrică şi termică. Realizarea şi implementarea acestor soluţii are la bază mulţi ani-om efort de dezvoltare, instruire şi colaborare cu mii de utilizatori, ceea ce reprezintă o mare răspundere.

     În prezent ÎTŞ "Informbusiness" îşi extinde proporţiile activităţii sale. Preocuparea permanentă de a satisface necesităţile clienţilor noştri, de a-i ajuta să-şi eficientizeze întreprinderile pentru a deveni tot mai profitabile şi pentru a obţine la rîndul lor distincţii sau recunoaşteri din partea clienţilor lor reprezintă pentru noi un imperativ profesional.
     ÎTŞ "Informbusiness" este deschisă pentru noi relaţii de afacere şi invită toţi doritorii la o colaborare şi dezvoltare a relaţiilor de parteneriat, atît în realizarea proiectelor comune, cît şi în distribuirea produselor noastre.
     Aşteptăm sugestii, propunerii, comenzi. Relaţii