DEPARTAMENTUL "ELECTRONICA DE PUTERE"

    al ÎTŞ "Informbusiness" este specializat în elaborarea, implementarea şi producerea produselor electronice:
  • Elaborarea şi producerea sistemelor microelectronice de comandă cu mijloacele transportului electric (troleibuze şi tramvaie).
  • Elaborarea şi producerea utilajului electronic şi a produselor program pentru implementarea în energetică, transport, în producerea materi- alelor de construcţie şi altor ramuri ale industriei.
  • Elaborarea şi implementarea sistemelor multicanal de comandă şi control care au la bază sistemele pe microcomputere distribuite, utilizate în sistemele de producere continue şi discrete. Detalii...SOCIETATEA PE ACŢIUNI "TRANS-ALFA"

    Societatea pe acţiuni "Trans-Alfa" timp de 11 ani s-a specializat în producerea mijloacelor de transport în comun: troleibuze şi autobuze.
    Colectivul întreprinderii, într-un timp foarte scurt, în baza experienţei proprii, internaţionale şi a celor mai noi elaborări a creat un model de troleibuze de generaţie nouă, care sunt exploatate în multe oraşe ale Rusiei şi în alte ţări. Cele mai întrebate la momentul de faţă sunt următoarele: troleibuzele cu planşeu jos al caroseriei - primele construite în Rusia; troleibuzele cu capacitate autonomă de deplasare şi troleibuzele articulate.
    Cooperarea între S.A. "Trans-Alfa", producător de troleibuze şi Întreprinderea Tehnico-Ştiinţifică "Informbusiness" S.R.L., producător de utilaj electronic modern, utilizând propriul know-how, soluţii tehnice originale, tehnologii noi şi având o bază tehnică modernă, constă în crearea unei game de troleibuze moderne, dotate cu sisteme de comandă electronică. Detalii...


COMPANIA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "LUCI"

    Compania tehnico-ştiinţifică "Luci" este unul din producătorii de mijloace de control al calităţii pe piaţa Rusiei şi a altor ţări. Scopul nostru este de a da posibilitatea consumatorilor să-şi rezolve problemele de control al calităţii produselor. Tot aparatajul este confecţionat pe cea mai modernă electronică şi pe tehnologii de vârf, ce asigură o fiabilitate înaltă şi înalte performanţe tehnice. Detalii...
ÎNTREPRINDEREA "TITAN-CONSTRUCT"

    Întreprinderea "Titan- Construct" îşi desfăşoară activitatea în comercializarea en-gros şi cu amănuntul a materialelor de construcţie pe piaţa din România produse în Republica Moldova, precum şi alte ţări ale CSI.
    Spectrul de produse comercializat este larg, iar calitatea şi preţul propus la produsele promovate sunt destul de competitive pe piaţa românească.
Detalii...
ÎNTREPRINDEREA "TITAN-RM"

    Întreprinderea "Titan-RM" îşi desfăşoară activitatea în producerea materialelor de construcţie, preponderent a polistirolului expandat, în comercializarea en-gros şi cu amănuntul a materialelor de construcţie pe piaţa din Republica Moldova şi România. Spectrul de produse comercializat este larg, iar calitatea şi preţul propus la produsele promovate sunt destul de competitive pe piaţă. Detalii...