ÎTŞ "Informbusiness" are ca direcţie principală elaborarea şi implementarea produselor program de gestionare a întreprinderilor din sfera businessului mic şi mijlociu (sistemele distribuite de evidenţă, planificare, analiză şi luare de decizii în business - ERP).
    Din 2001 până în prezent ÎTŞ "Informbusiness" a lansat versiuni noi ale tuturor componentelor produselor, păstrând compatibilitatea cu versiunile anterioare. Apariţia noilor versiuni a fost determinată în primul rând de necesităţile beneficiarilor, apoi de modificări de legislaţie sau de modul de tratare a problematicii acoperite şi de schimbări la nivelul tehnologiei informatice.
  ÎTŞ "Informbusiness" livrează următoarele produse proprii:
 • sistemul de gestionare a întreprinderilor mici şi medii "VITAL-I";
 • sistemul de gestionare a întreprinderilor mici şi medii "VITAL-II";
 • sistemul de gestionare a depozitelor "EVIMATE".
    Fiecare produs a trecut prin perioade de testare riguroasă şi, fiind conştienţi de importanţa utilizării corecte a soluţiilor noastre, asigurăm suport tehnic de 7 zile pe săptămână prin intermediul telefonului sau al Internet-ului.


Sistemul de gestionare a întreprinderilor mici şi medii "VITAL-I"

    Într-o companie mare sunt multe şi diferite sisteme de oficiu care includ planificarea, producerea, distribuţia, livrarea şi contabilitatea. Sistemul ERP este un sistem care integrează toate aceste funcţii într-un singur sistem, destinat pentru a satisface cerinţelor diferitor departamente din întreprindere. ERP este mai mult o metodologie decât un simplu program, şi totuşi, ERP încorporează câteva aplicaţii software, unite sub o singură interfaţă integrată.
    Un sistem ERP cuprinde mai multe departamente din întreprindere şi în unele cazuri se va extinde peste hotarele întreprinderii pentru a încorpora sisteme ale partenerilor de afaceri şi ale furnizorilor pentru a căpăta funcţionalităţi adiţionale, ca de exemplu managementul lanţului de aprovizionare. Datorită faptului că sistemul ERP este atât de vast şi atotcuprinzător, el nu mai este, pur şi simplu, o aplicaţie software. Fiecare implementare este unică şi este construită pentru a corespunde proceselor variate de business ale comandatarului.
    La baza sistemelor ERP este principiul creării unei baze de date care conţine toată informaţia corporativă: informaţia financiară, datele referitoare la procesul de producţie, informaţia despre cadre, etc. Existenţa unei baze de date înlătură necesitatea transmiterii datelor de la o sistemă la alta (de exemplu de la producere la finanţe) şi permite accesarea simultană a datelor pentru toţi angajaţii organizaţiei care au drepturile corespunzătoare.
    Unii analitici consideră că scopul sistemelor ERP este nu atât îmbunătăţirea activităţii de producere, cât micşorarea cheltuielilor şi a eforturilor pentru întreţinerea fluxurilor informaţionale din interiorul întreprinderii. Sunt cunoscute mai multe noţiuni ale sistemelor ERP. Una dintre acestea este: sistemul ERP este un set de programe integrate într-un sistem care creează un mediu informaţional integrat pentru automatizarea planificării, evidenţei, controlului şi analizei tuturor proceselor business din întreprindere.

  Concepţia gestionării resurselor în sistemul "VITAL":
 1. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea productivă într-un anumit cadru organizatoric.
 2. Se presupune un ansamblu de activităţi dinamice şi complexe ce se pot grupa pe anumite funcţii, care se condiţionează reciproc şi a căror integrare permite acesteia să reacţioneze corespunzător la solicitările mediului, să evolueze eficient şi să se dezvolte continuu.
 3. Există o grupare raţională a tuturor activităţilor întregului complex de activităţi din cadrul întreprinderii în şase funcţiuni: tehnică, comercială, financiară, contabilă, de securitate, administrativă. Spre exemplu, activitatea de producţie cuprinde totalitatea activităţilor legate nemijlocit de realizarea bunurilor (produse, lucrări, servicii) în care este specializată firma.
 4. Sistemul "VITAL" reprezintă una din soluţiile de referinţă în domeniul sistemelor integrate de întreprindere de tip ERP, adaptat pentru întreprinderi de cele mai diverse mărimi si specializări: industrie auto; industria farmaceutică şi chimică; bunuri de consum; electronică şi produse high-tech; industria grea şi ingineria mecanică; petrol şi gaze; producţia orientată pe proiect; administraţia publică şi învăţământ; comerţ en-gros şi en-detail; telecomunicaţii.
 5. Unul din cele mai importante aspecte ale acestor sisteme este accesul securizat la informaţie. Rolurile sistemului trebuie să primească doar informaţia necesară pentru a-şi îndeplini funcţia.
 6. Interfaţă de acces tip web a sistemului. Avantajul acesteia constă în faptul că clientul este unul fin – client simplu. Plus la aceasta tehnologia web oferă independenţa arhitecturii şi a sistemelor de operare. Pentru companiile cu amplasarea geografică distribuită tehnologia web oferă cea mai bună soluţie pentru implementarea sistemului în toate diviziunile ei. Astfel informaţia este stocată pe un server şi accesibilă oricărui utilizator din momentul publicării ei.
    Produsul "VITAL-I" este conceput pentru întreprinderi mici şi medii şi din aceste considerente este uşor de implementat şi are un cost foarte mic în comparaţie cu sisteme similare. Detalii

    Pentru prima cunoştinţă se pot încărca documente aici.


Sistemul de gestionare a întreprinderilor mici şi medii "VITAL-II"

      Sistemul "VITAL-II" reprezintă o dezvoltare a sistemului precedent. În această versiune s-au dezvoltat o serie de laturi importante pentru majoritatea întreprinderilor mici şi medii:
 • gestionarea operaţiilor de achiziţie marfă/produse, servicii prin import;
 • gestionarea operaţiilor de livrare marfă/produse, prestare servicii prin export;
 • calculul şi prognozarea costului de preţ al produselor;
 • gestionarea comenzilor de mărfuri de la furnizori;
 • calculul şi gestionarea taxei la valoarea adăugată (TVA) în rezultatul activităţii;
 • verificarea interacţiunilor între roluri şi diviziuni pentru excluderea erorilor şi acţiunilor incorecte.
    Faţă de versiunea anterioară, pachetul şi-a perfecţionat structura, cuprinzînd componente dintre cele mai competitive, care permit organizaţiilor economice atingerea unor performanţe deosebite. Cu un suport tehnic foarte flexibil, ÎTŞ "Informbusiness" VITAL este dezvoltat în întregime în Moldova, a evoluat odată cu piaţa şi cu necesităţile clienţilor săi. Astfel, ÎTŞ "Informbusiness" VITAL reprezintă o opţiune extrem de avantajoasă, având versiuni localizate în diverse limbi de circulaţie (română, rusă, engleză), capabilităţi de raportare financiară adaptate cerinţelor, precum şi posibilităţi de adaptare la schimbările legislative.

    Produsul "VITAL-II" este conceput pentru întreprinderi mici şi medii şi din aceste considerente este uşor de implementat şi are un cost foarte mic în comparaţie cu sisteme similare. Detalii

    Pentru prima cunoştinţă se pot încărca documente aici.


Sistemul de gestionare a bunurilor materiale "EVIMATE"

    Sistemul informaţional "EVIMATE" e conceput ca un susbsistem independent de sistemele tip ERP, inclusiv de sistemul "VITAL", şi este orientat pentru întreprinderile mici. "EVIMATE" este un sistem informaţional pentru evidenţa bunurilor materiale şi inventarului, instrumentelor în astfel de domenii, unde sunt mulţi furnizori, multe tipuri de materiale, produse semifabricate, multe comenzi în proces de producere sau în sfera de prestări de servicii.
    Sistemul operează cu astfel de noţiuni ca "Material", "Comandă", "Instrument". "Materialul" se prezintă ca o entitate, care se divizează în unităţi, părţi, care vor pleca de la producător odată cu executarea comenzii de producere. Sistemul "EVIMATE" include în costul comenzii de producere costul unităţilor/părţilor de material care intră în comandă şi pleacă de la producător. "Instrumentele" în mod similar se divizează în unităţi/părţi, se consumă în procesul de producere, dar ele rămân la producător. Sistemul "EVIMATE" include în costul comenzii de producere nu costul instrumentului, ci doar partea de amortizare a costului instrumentului, mărimea căruia depinde atât de costul instrumentului, cât şi de gradul de utilizare a lui în executarea comenzii de producere.
    Altă noţiune a sistemului este "depozit" – o subdiviziune a întreprinderii, unde se stochează "materiale" şi "instrumente", însă nu se utilizează. Noţiunea "nod de producere" – o subdiviziune, care consumă "materiale" şi "instrumente" în procesul de producere.
    Materialele şi instrumentele se aprovizionează de la furnizori şi se transmit la depozit, iar de aici se transmit la nodurile de producere, transformând materialele şi instrumentele în produse din comanda de producere, care la rândul lor se transmit la depozit. Numărul de depozite şi noduri de producere nu sunt practic limitate în sistemul "EVIMATE". Încă o noţiune este "comanda de producere". Dacă comanda este din interiorul întreprinderii, atunci ea va fi internă, în alt caz se va numi comandă externă. Sistemul "EVIMATE" duce evidenţa tuturor materialelor, care se implică atât în comenzile interne, cât şi externe.
    Pentru a monitoriza procesul de producere în întreprindere sistemul generează un set de rapoarte, care reflectă starea materialelor, instrumentelor şi comenzilor.
    Sistemul este realizat ca o aplicaţie de tip "client-server", care poate funcţiona atât pe un calculator, cât şi pe reţeaua locală.

    Produsul "EVIMATE" este conceput pentru întreprinderi mici şi medii şi din aceste considerente este uşor de implementat şi are un cost foarte mic în comparaţie cu sisteme similare. Detalii

    Pentru prima cunoştinţă se pot încărca documente aici.