Soluţiile şi serviciile propuse de ÎTŞ "Informbusiness" se adresează întreprinderilor mici şi medii din toate sectoarele industriale şi comerciale, precum şi administraţiilor publice şi companiilor prestatoare de servicii. Oferim soluţii complexe de imagine precum şi soluţii complexe software. Soluţiile noastre software dedicat pot satisface orice pretenţie. Bazându-ne pe talentul programatorilor noştri putem realiza soluţii flexibile ce utilizează aproape orice tehnologie modernă.


Asistenţă IT la sediul clientului


    Se oferă servicii de instalare şi ajustare a softului de alternativă pentru calculatoarele de oficiu: Linux şi OpenOffice versus Windows şi Office ale firmei Microsoft, la fel şcolarizarea personalului clientului la preţuri raţionale şi atractive:

 • instalări/reinstalări sisteme de operare Linux/Windows şi OpenOffice/MS Office pe calculator;
 • servicii de recuperare de date, inclusiv transferarea datelor din sistemul Windows în Linux;
 • instalarea softului şi ajustarea lui pentru utilaj suplimentar (imprimante, scanere, ş.a.);
 • ajustarea softului calculatorului la reţeaua locală.
    Note: preţurile pentru servicii de asistenţă IT se pot încărca aici.


Web design

    Soluţiile noastre de imagine sunt uşor scalabile companiei dumneavoastră. Putem începe prin crearea unui banner static sau animat, realizarea unei sigle şi putem continua prin realizarea unui site adaptat necesităţilor dumneavoastră, care poate să continue cu o soluţie de e-commerce şi să culmineze cu o campanie publicitară pe Internet, ce vă poate conduce spre noua economie, o economie bazată pe spaţiu virtual şi care se face simţită din ce în ce mai mult în lume.
    Web-studioul nostru vă oferă un şir larg de servicii pentru elaborarea, design-ul şi suportul site-ului Web. În rezultatul dialogului cu comandatarul noi recomandăm acel tip de site, care poate aduce cel mai înalt profit într-un anumit domeniu de afaceri. După aprobarea sarcinii tehnice şi costului de realizare al proiectului concret, se efectuează proiectarea şi elaborarea site-ului, apoi prezentăm produsul final, care este concurabil după volum şi preţ cu alte site-uri din tematica analogică.
    Proiectăm şi elaborăm site-uri multilingve, de regulă, în română, engleză, rusă. La fel putem elabora şi în alte limbi: italiană, franceză, spaniolă, ş.a.
    Alte laturi ale activităţii Web-Studioului nostru sunt amplasarea site-ului şi promovarea lui. Se propune amplasarea site-ului elaborat pe orice server din lume – cel care este mai convenabil pentru comandatar. Promovarea site-ului elaborat în reţeaua INTERNET este o activitate specifică, care se priveşte ca o continuare logică a efortului de prezentare a companiei comandatarului, produselor şi serviciilor lui unei auditorii enorme cum sunt utilizatorii Internet-ului.
    Web-studioul nostru creează diverse tipuri de web site-uri, începând cu site prezentare şi terminând cu altele mai complexe:
    Site prezentare. Scopul unui astfel de site este raspândirea informaţiei despre compania şi marca comercială. Un astfel de web site conţine cea mai necesară informaţie pentru clienţi despre compania dumneavoastră: prezentarea companiei, lista de preţuri, adresa, planul, ş.a.
    Site informaţional. Scopul unui astfel de site este răspândirea non-stop a informaţiei despre domeniul de activitate a companiei dumneavoastră printre clienţii dumneavoastră.
    Site promoţional. Scopul unui astfel de site este promovarea. Un astfel de site web conţine materiale promoţionale dinamice de culori aprinse.
    Magazin on-line. Scopul unui astfel de site este de a vinde marfa dumneavoastră prin Internet (automatizarea proceselor în business). Un astfel de site web conţine cataloage cu marfa dumneavoastră, preţul ei, caracteristicile, descrierea detaliată, desene şi fotografii şi un sistem de recepţionare şi prelucrare a comenzilor on-line integrat în sistemul automatizat al întreprinderii.
    Internet portal. Scopul unui astfel de site este de a oferi vizitatorilor lui informaţie detaliată despre domeniul de activitate a companiei dumneavoastră. Un astfel de portal vă oferă extinse posibilităţi pentru organizarea vânzărilor, activităţilor promoţionale şi altor activităţi ce ţin de marketing.

    Suportul şi promovarea site-ului

    Crearea site-ului este o problemă importantă, însă pentru ca site-ul să aducă un profit real, e necesar de activat şi de efectuat un suport continuu al lui. Suportul unui site prezintă un serviciu lunar de renovare a informaţiei pe site (adăugarea materialelor noi, renovarea noutăţilor, crearea unor pagini suplimentare, ş.a.), monitorizarea frecventării site-ului de către clienţii companiei, la fel şi analiza apelărilor site-ului cu scopul de identificare şi prognozare a neregulilor cu excluderea lor ulterioară. Aceste operaţii trebuiesc efectuate de către specialişti profesionişti în dezvoltarea şi suportul proiectelor Web. Specialiştii Web-studioului nostru pot organiza lucrurile astfel, ca site-ul dumneavoastră să fie interesant şi popular pentru clienţii potenţiali, ca el să ocupe locuri înalte de rating în motoarele de căutare şi ca site-ul să aducă maxim posibil profit. Acest serviciu include la fel şi latura de publicitate pe Internet (bannere, publicitate contextuală, ş.a.), înregistrarea în diverse cataloage, rating-uri. Această activitate de promovare a site-ului durează 2-3 luni, însă primele rezultate sunt palpabile deja după prima lună.

    Optimizarea de căutare a site-ului

    Un complex de măsuri de optimizare a căutării site-ului sunt orientate spre ieşirea site-ului în primele pagini ale celor mai importante motoare de căutare în baza cuvintelor cheie asociate site-ului.
    Experienţa arată că mai mult de jumătate de utilizatori ai Internet-ului găsesc site-urile în rezultatul căutărilor cu motoarele de căutare. Acest fapt este explicabil: toate motoarele de căutare îşi modernizează algoritmii de selectare şi aranjare astfel, ca site-urile căutate să corespundă cât mai bine cerinţelor utilizatorilor. În afară de aceasta, rezultatele căutărilor sunt mai obiective decât publicitatea pe Internet, întrucât deţinătorul site-ului nu poate achita plăţi pentru apariţia pe primele pagini, ci poate numai moderniza structura şi conţinutul site-ului, cu alte cuvinte, se numeşte optimizare cu scopul majorării relevanţei solicitărilor de căutare.

    Note: preţurile pentru serviciile Web se pot încărca aici.


Proiectarea reţelelor locale

    Reţelele de calculatoare reprezintă în prezent suportul principal pentru realizarea comunicaţiilor în majoritatea întreprinderilor/organizaţiilor moderne. Evoluţia continuă, schimbarea practicilor în afaceri şi noile aplicaţii forţează limitele tehnologiei către noi performanţe, grade de flexibilitate şi fiabilitate. Astfel, soluţiile viitorului vor permite disponibilizarea unei lăţimi de bandă mai mari, un trafic multimedia şi o administrare simplificată a reţelei.
    Tehnologia comutaţiei va fi cea care va aborda noile cerinţe, mărind durata de viaţă a reţelelor existente, în timp ce va permite apariţia noilor arhitecturi. Ea va fi cea care va oferi funcţii de scalabilitate şi flexibilitate necesare pentru interconectarea reţelelor în secolul următor.
    Lucrul în reţea este dominat în prezent de trei arhitecturi de bază. Astfel, reţelele LAN bazate pe coloane distribuite (distributed backbones) sunt preferate pentru conexiunile dintre clădiri. Coloanele comprimate (collapsed backbones), grupate în jurul ruterelor de înaltă performanţă sunt raspândite în interiorul clădirilor, iar reţelele reticulare hibride şi cele distribuite în stea sunt comune pentru zonele extinse.
    Numărul de utilizatori în continuă creştere, calculatoarele desktop mai puternice şi noile aplicaţii testează limitele interconectării reţelelor, dirijând cerinţele desktop către o rată de transfer din ce în ce mai mare. Însă arhitecturile actuale nu sunt proiectate pentru un asemenea nivel de performanţă sau calitate a serviciului. Segmentarea LAN reprezintă o metodă populară pentru ridicarea performanţei la nivelul unei interconectări de reţele. Divizând o reţea LAN suprasaturată în mai multe segmente mai mici, se oferă fiecărei staţii de capăt o porţiune mai largă de lăţime de bandă, evitând congestia reţelei. Deşi iniţial eficientă, segmentarea poate deveni mult prea complexă şi costisitor de întreţinut. Pentru că fiecare segment LAN reprezintă o subreţea separată, ea necesită o adresă unică şi un port ruter dedicat. Pe masură ce numărul segmentelor creşte, fiecare mişcare, adăugare sau schimbare declanşează o avalanşă de reconfigurări consumatoare de timp. Mai mult, porturile ruterelor sunt proiectate şi evaluate pentru un număr mare de staţii de lucru, o segmentare continuă ridicând aceste costuri la nivele neacceptabile.
    În mod evident, pentru a suporta creşterea interconectării reţelelor şi apariţia noilor aplicaţii sunt necesare noi blocuri constructive şi noi arhitecturi. Diferenţa primară între interconectarea tradiţională şi cea nouă o reprezintă larga raspândire a blocurilor de comutatoare. Comutarea este cheia atât pentru evoluţia scalară a performanţei, cât şi pentru calitatea serviciului.
    Eficienţa reţelelor locale totalmente este determinată de arhitectura ei, care se fondează la proiectarea structurii reţelei şi softului respectiv.
    Departamentul reţelelor locale realizează soluţii flexibile, uşor adaptabile firmei dumneavoastră, utilizăm cele mai noi şi cele mai sigure tehnologii pentru a vă ajuta în orice problemă legată de utilizarea calculatorului, avem cel mai bun raport preţ/calitate şi suntem siguri că soluţiile noastre vă pot ajuta în reducerea costurilor firmei dumneavoastră:

 • proiectarea reţelei de calculatoare, elaborarea topologiei (structurii), parametrilor Serverilor şi staţiilor de lucru;
 • instalări/reinstalări sisteme de operare Linux/Windows pentru serverul reţelei şi pe staţiile de lucru;
 • instalarea softului suplimentar pe serverul reţelei;
 • instalarea şi configurarea componentelor Internet pe serverul reţelei: router (squid), mail servers, apache, FTP, DHCP, ş.a.;
 • instalarea softului pe calculator şi conectarea la reţeaua locală;
 • reconfigurări ale reţelelor;
 • reconfigurări servere Linux/Windows, mail servers, file sharing servers;
 • servicii de recuperare de date.
    Note:
              Preţurile pentru servicii de asistenţă IT se pot încărca aici.


Instruire utilizatori ERP

    Gestionarea businessului fără ajutorul sistemelor software în ziua de astăzi este o soluţie care reprezintă, în cel mai bun caz, o piedică în calea spre dezvoltare a unei întreprinderi. Utilizarea calculatorului are o serie de avantaje: automatizarea procesului de muncă, asigurarea veridicităţii informaţiei gestionată de sistem, procesarea datelor şi prezentarea lor într-o formă comodă pentru om, transmiterea informaţiei pe distanţe mari, disponibilitatea informaţiei, etc.
    În ziua de azi sunt utilizate de la sisteme simple, ca de exemplu sisteme de evidenţă materială, evidenţă a documentelor, evidenţă contabilă, până la sisteme enorme care automatizează toate procesele business într-o întreprindere şi chiar sisteme ce integrează mai multe corporaţii.
    O componentă de importanţă majoră cu care se confruntă activitatea de management în orice companie este capacitatea de a utiliza sistemele moderne de gestionare a activităţii întreprinderilor, numite ERP. În prezent există o gamă largă de produse tip ERP, iar decizia corectă de implementare a astfel de sisteme depinde de mulţi factori.

  ÎTŞ "Informbusiness" vă oferă următoarele servicii:
 • proiectarea organigramei de funcţionare şi managementului întreprinderii;
 • instalarea pe serverul reţelei întreprinderii a produsului propriu, sistemului ERP - de gestiune a resurselor întreprinderii: VITAL; Detalii
 • instalarea pe serverul reţelei întreprinderii a altor produse tip ERP - de gestiune a resurselor întreprinderii: ORACLE, SAP, SIVECO ş.a.;
 • instalarea softului suplimentar (sistemelor de gestiune a bazelor de date) pe serverul reţelei;
 • instalarea şi configurarea componentelor Internet pe serverul reţelei;
 • instalarea softului pe calculator şi conectarea la sistemul ERP;
 • instalarea şi configurarea sistemului 1C pe Linux.
  Şcolarizarea personalului managerial al clientului:
 • Administratori de sistem
 • Director/manager general
 • Manager resurse umane
 • Manager producere/tehnolog/maistru
 • Aprovizionator/depozitar/livrator
 • Casier/contabil
 • Alte roluri auxiliare.

    Note: preţurile pentru servicii de asistenţă IT se pot încărca aici.


Publicitatea pe Internet

    Publicitatea a devenit un factor important şi un catalizator în activitatea tuturor. Ea poate fi realizată prin diverse mijloace: reviste, gazete, radio, televiziune şi prin Internet. În ultimul timp publicitatea prin Internet devine mai accesibilă, mai efectivă, mai ieftină şi cu o sferă de influenţă ce depăşeşte pe toate celelalte (vă puteţi convinge, comparând cu preţurile unui anunţ în ziare, jurnale, nemaivorbind de radio sau televiziune).
    Există mai multe moduri de publicitate pe Internet. Vă propunem o modalitate ce vă cere minim de efort din partea Dumneavoastră. E demonstrat deja, că în publicitate se utilizează circa 500 de cuvinte-cheie - cele mai răspândite. Pe paginile site-ului www.500words.md se află aceste cuvinte-cheie. Selectaţi un cuvânt, acţionaţi o tastă şi veţi afla cine vă propune marfa sau serviciul respectiv. Aici veţi putea găsi adresa, telefoanele de contact, e-mail-ul şi site-ul deţinătorului acestui cuvânt. Vi se oferă cuvintele în trei limbi. La dorinţă lista de cuvinte poate fi aranjată în ordine alfabetică.
    Site-ul www.500words.md are un rating foarte înalt şi este vizitat de un număr enorm de utilizatori Internet.
    Puteţi obţine cuvinte pe acest site de publicitate, prin intermediul cărora se va face referinţă la o pagină cu datele despre întreprinderea/firma/persoana sau site-ul Dumneavoastră. Dacă nu veţi putea selecta un cuvânt care să vă reprezinte, puteţi propune un alt cuvânt şi noi, la rândul nostru, îl vom include în lista site-ului nostru.